esp-lxme 8 istasyon ek modül

Tek bir sonuç gösteriliyor

  • Rainbird Esp-LXME 8 İstasyon Ek Modül 

     ESP-LXME kontrol cihazı 8 veya 12 istasyonluk bir temel istasyon kapasitesine ve 48 istasyonluk bir kontrol cihazı   kapasitesi yaratmak için 4, 8 veya 12 istasyonluk istasyon modüllerini alabilen 3 genişletme yuvasına sahiptir.

     Modüller sistem çalışırken takılıp çıkarılabilir, yani modülleri eklemek veya çıkarmak için gücü kapatmak gerekmez.
     Dinamik İstasyon Numaralama, modül yuvalarının atlanması veya küçük istasyonlu modüllerinin büyük istasyonlu   modülleriyle karıştırılması halinde modüler kontrol cihazları üzerinde oluşabilecek numaralandırma boşluklarını ortadan   kaldırır.

     

Tek bir sonuç gösteriliyor